Skole-hjem samtaler

Skole-hjem samtaler 

Dialog om elevernes læring og trivsel sker i forbindelse med de årlige skole-/hjemsamtaler. I skoleåret 2018-19 afholdes to årlig obligatoriske samtaler. 

Ved samtalerne tages bl.a. udgangspunkt i elevplanen i MeeBook, som forældrene forventes at have gjort sig bekendt med/drøftet med deres barn inden samtalen. 

Hvis skole eller forældre vurderer, at der er behov, afholdes yderligere samtaler. 

Elevplanen

Formålet med elevplanen er at styrke evaluering, planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen, styrke samarbejdet mellem skole og hjem og tydeliggøre den enkelte elevs mål og udviklingspunkter. 

Fra skoleåret 2017-18 er den nye læringsplatform – MeeBook. Det betyder, at forældrene løbende kan orientere sig om deres børns undervisningsforløb i MeeBook. 

Formålet med skole/hjem-samtalerne 

Formålet med skole-hjem samtaler er at give lærere/pædagoger, elever og forældre mulighed for at tale om elevernes læring, trivsel og udvikling i det hele taget, samt at udarbejde -  og evaluere på mål i forhold til den enkelte elev. 

Imellem samtalerne er forældre og lærere/pædagoger naturligvis i kontakt med hinanden, hvis der opstår situationer, som kan tænkes at påvirke den enkelte elevs faglige og sociale udbytte. 

Indkaldelse til samtalerne

Klasselæreren sørger for at indkalde elever og forældre til skole-hjem samtalerne via Forældreintra. 

Hvem deltager i skole-hjem samtaler 

I 0.-3. årgang deltager den fritids-pædagog, der er tilknyttet klassens elever, i den ene af de to samtaler. 

Følgende lærere deltager på de forskellige årgange: 

0.   – 2. årgang:

 

Børnehaveklasseleder   / dansk- og matematiklærer deltager.

 

3.   – 6. årgang:

 

Dansk-,   matematik-  og engelsklærer deltager.

 

 

Andre lærere kan deltage, hvis forældrene eller skolen ønsker det. 

Hvornår afholdes samtalerne 

I børnehaveklassen og i 6. klasse afholdes den første samtale inden efterårsferien.  I børnehaveklassen vil der ved denne første samtale primært være fokus på indskolingen- overgangen fra dagtilbud til skole. 

I 1.-5. klasse afholdes den første samtale efter efterårsferien. 

I 6. klasse afholdes den anden samtalen i januar – her er der udover faglighed og trivsel fokus på udskolingen til ny overbygningsskole. 

For øvrige årgange den anden samtale i april/maj, når de årlige test-resultater foreligger. 

 

Vedtaget af Skolebestyrelsen den 23. april 2018

 

 

Siden er sidst opdateret 19. juni 2020