Ressourcecentrets særlige tilrettelagte undervisning

Ressourcecenterets særlig tilrettelagte undervisning. 

Flakkebjerg Skoles ressourcecenter består af læsevejleder/specialundervisningslærer samt evt. AKT-lærer og suppleres i perioder med andre eksterne vejledere. 

Ressourcecentret tilbyder udover supervision og sparring til lærere og lærerteams også forløb, der er målrettet enkeltelever/grupper af elever. 

Tilbuddet om specialundervisningen gives i henhold til Folkeskolelovens bestemmelser om specialundervisning samt Slagelse Kommunes Styrelsesvedtægt for skoleområdets §7- Bestemmelser om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Tilbuddet omfatter primært kortere kursuslignende forløb. 

AKT-lærer eller anden relevant pædagog/lærer/vejleder tilbyder ligeledes kortere forløb – samtaler og / eller undervisning til enkeltelever, grupper af elever eller klasser. 

Prioriteringen af ressourcerne i ressourcecentret sker af ressourcecentrets medarbejdere i samråd med skolens leder. 

Procedure for visitation til ressourcecentret er beskrevet i den lokale Handleguide for Flakkebjerg Skole.

 

Vedtaget af Skolebestyrelsen den 15. januar 2018

 

Siden er sidst opdateret 16. august 2019