Ressourcecentrets særlige tilrettelagte undervisning

Ressourcecenterets særlig tilrettelagte undervisning. 

 

Flakkebjerg Skoles ressourcecenter består af faglige og pædagogiske vejledere og ressourcepersoner.

Det drejer sig pt. om læsevejleder, specialundervisningslærer, pædagogisk IT-vejleder samt AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel)-lærer og ressource-pædagog. 

Ressourcecentret tilbyder udover supervision og sparring til lærere og lærerteams også forløb, der er målrettet enkeltelever/grupper af elever. 

Tilbuddet om specialundervisningen gives i henhold til Folkeskolelovens bestemmelser om specialundervisning samt Slagelse Kommunes Styrelsesvedtægt for skoleområdet §8:” Bestemmelser om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand”. Tilbuddet omfatter primært kortere kursuslignende forløb.

AKT-lærer og øvrige pædagog/lærer/vejleder tilbyder ligeledes kortere forløb – samtaler og / eller undervisning til enkeltelever, grupper af elever eller klasser. 

Prioriteringen af ressourcerne i ressourcecentret sker af ressourcecentrets medarbejdere i samråd med skolens leder. 

Visitation til ressourcecentret sker i henhold til den lokale Handleguide for Flakkebjerg Skole eller efter ind-stilling fra lærerteam.

 

Vedtaget af Fællesbestyrelsen den 21. januar 2020

Siden er sidst opdateret 24. februar 2020