Lektiepolitik

Flakkebjerg Skoles lektiepolitik 

Formålet med lektiepolitikken er at være tydelige omkring skolens forventninger til elever og forældre i forhold til lektielæsning som en del af det at være undervisningsparat. 

Lektier i indskolingen.

Eleverne skal i løbet af indskolingen trænes i – og ære at pakke deres skoletasker, så de har de ting med i tasken, som de skal bruge i løbet af skoledagen. Det gælder udover penalhus og de daglige skolebøger også biblioteksbøger, idrætstaske mv.

Vi forventer, at forældrene påtager sig ansvaret for at hjælpe deres børn med at øve sig, indtil de på et tidspunkt selv er klar til selv at løse denne ”opgave”

Lektier i hjemmet.

Dansk

For at understøtte elevernes læseindlæring forventet skolen at eleverne læser hjemme 15-20 minutter hver dag.

Når klassen arbejder med læsekontrakt forventer vi, at læsekontrakten udfyldes af barn og forældre i samarbejde.

Der gives ikke dag til dag lektier i dansk.

Matematik

Skolen forventer, at forældrene støtter op ved at tale med barnet om de almindelige matematiske hverdagsproblemer som kr., øre, talremser, klokken, tabeller, simpel overslagsregning samt former og figurer.

Når klassen arbejder med et af ovenstående emner skrives dette på intra til information for forældre.

Der gives ikke dag til dag lektier i matematik. 

Lektier på mellemtrinnet 

Formål med lektier på mellemtrinnet er at træne eleverne i at arbejde selvstændigt. Det indebærer bl.a., at eleven skal have styr på egne materialer, og at eleverne skal kunne benytte de digitale platforme, hhv. MeeBook, Lektiebogen, samt andre informationer på elevintra.

Formålet med lektier på mellemtrinnet er at eleverne skal lære at planlægge og administrere egen tid i forhold til små såvel som store opgaver. Denne træning ser vi som en vigtig forberedende træning til såvel skolegang i udskolingen som i et videre uddannelsesforløb.

Lektier i praksis

Vi skelner imellem 3 kategorier af lektier:  Trænings-, forberedelses- og fordybelseslektier:

Træningslektier er lektier, som eleven kan løse på egen hånd. Det kan f.eks. være repetition af kendt stof eller andet gennemgået materiale.

Forberedelseslektier er som oftest tilknyttet sprogfagene; dansk, tysk, engelsk, og vil som oftest være romanlæsning, øvning af diktat-ord eller lign.

Både træningslektier og forberedelseslektier differentieres i forhold til mængde og evt. it-støtte.

Fordybelseslektier er som oftest tilknyttet større projekter og/eller gruppeopgaver/-arbejde. 

Som udgangspunkt bestræber skolen sig på, at lektier – med en rimelig koncentration og arbejdsindsats fra elevens side-  kan nås inden for normal skoletid, som består af lektioner og lektiehjælp.

Undtaget herfra er den daglige læsetræning på ca. 15-20 min., som altid er hjemmearbejde. Den daglige hjemme-læsning kan i perioder understøttes af læsekontrakt, faglig læsning, læsning med særlige formål eller lign.

Ved særlige store projektopgaver, såsom FLL eller lign. vil det forekomme at træningsopgaver, skal laves hjemme.

Oplysninger om lektier vil altid kunne ses i lektiebogen på intra.

Forældre har altid mulighed for at følge med i lektier og faglige forløb på intra og på Meebook.

Lærer-teamet koordinerer og planlægger den samlede lektiemængde.

Godkendt af Bestyrelsen den 12. juni 2017

 

 

Siden er sidst opdateret 16. august 2019