kostpolitik

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune

Forord

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik forpligter til et tværfagligt samarbejde mellem de personalegrupper, der til dagligt har med børn at gøre. Ved en tværfaglig kvalificeret indsats skal der udvikles nye forebyggende tiltag. Som et led heri er der blevet udviklet et forslag til en overordnet kostpolitik. Kostpolitikken er målrettet madordninger som kommunen har an-svar for.

Kosten har stor betydning for børns vækst, udvikling og risiko for sygdomme senere i livet. Hvis børn tidligt lærer at spise sundt, vil det få betydning for deres kostvaner resten af livet, og dermed bidrage til at forebygge overvægt og kostrelaterede sygdomme, som f.eks. diabe-tes og hjerte/kar - sygdomme. Kostsammensætningen er også af stor betydning for udvikling af huller i tænderne.

Børn, der får energibehovet dækket på en ordentlig måde, vil have lettere ved at koncentrere sig i undervisnings-situationer og dermed have større mulighed for indlæring. Der er en sam-menhæng mellem stort sukkerforbrug og hyperaktivitet.

Kosten er en del af vores måltider. Måltiderne indeholder pædagogiske, sociale og kulturelle og muligheder, som bør bruges positivt i hverdagen.

Når vi køber forskellige produkter, tager vi indirekte stilling til produktionsmetoder, økologi og et bestemt værdigrundlag. Det er vigtigt i en kostpolitik, at forholde sig til alle disse elementer af kost.

Formål

At fremme sunde kostvaner, herunder skabe forudsætning for social og individuel triv-sel.

  • At skabe en fælles ramme på kostområdet for alle børn og unge i kommunen
  • At kostpolitikken indgår i de enkelte institutioners og skolers dagligdag
  • At medvirke til kontinuitet ved skift fra den ene institution til den næste.