Fællesarrangementer for eleverne

Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold mv.

 Lejrskole.

På Flakkebjerg Skole afholdes der i løbet af elevernes skoleforløb én lejrskole. Lejrskolen afholdes i 5. eller 6. skoleår. 

Traditionsdage.

Der afholdes årligt en rækkes traditionsdage:

 Motionsdag (sidste dag før efterårsferien)

  • Skolefest for elever (november)
  • Juleklippedag med forældre (november/december)
  • Luciaoptog med forældre (december)
  • Juleafslutning før jul med kirkebesøg (sidste dag før jul)
  • Fastelavnsfest (februar)
  • Skolekomedie 6. kl (marts)
  • Fodboldkamp / Sidste skoledag for 6. klasser (juni)
  • Sidste skoledag (sidste dag før sommerferien)

Datoer for disse traditionsdage fastlægges sammen med skoleårets planlægning og lægges ved skoleårets start i årskalenderen, der kan ses i AULA.

Øvrige anderledes skoledage.

Udover traditionsdagene er der i løbet af skoleåret nogle skoledage, som er anderledes dage.

Det er for nogle dages vedkommende dage, der normalt afvikles indenfor den almindelige skoletid, men med et andet indhold – f.eks. Borgturnering, Volley-stævner, Skole-OL og lignende.

Derudover deltager eleverne i 3. og 4. klasser i LEGO Space turneringen, som afholdes på Antvorskov Skole. Her er turneringsdagen også normalt en almindelig skoledag. 

Nogle gange afvikles anderledes skoledage på andre dage end de normale skoledage – det gælder f.eks., når eleverne i 6. klasse deltager i First LEGO League turneringen, som afholdes på Antvorskov. Her er selve turne-ringsdagen normalt en lørdag. Det gælder også når Symfoniorkestret spiller en koncert eller når Symfoni-orkestret holder den årlige orkesterweekend – dvs. fra fredag eftermiddag til lørdag ved middagstid, eller når klasserådene i samarbejde med lærerne arrangerer en hyttetur.

I de situationer, hvor der arrangeres anderledes undervisning, der ligger udenfor de almindelige undervisnings-tidspunkter er skolen naturligvis opmærksom på at melde datoer og tidspunkter ud i god tid.

De anderledes skoledage har naturligvis et fagligt indhold, men de indgår også i skolens arbejde med at styrke de personlige og sociale kompetencer hos de enkelte elever og hos fællesskabet.

Undervisningen på disse anderledes skoledage indgår derfor i elevernes obligatoriske timetal. Det betyder, at eleverne skal deltage og at fravær håndteres på samme måde og efter samme regler, som ved andet fravær fra undervisning.

Forældredage

Udover de traditionsdage, hvor forældrene er velkomne til at deltage, afholdes der et antal forældredage. Disse dage er almindelige undervisningsdage, hvor forældrene er velkomne til at deltage i hele – eller dele af skoledagen.

Det tilstræbes, at der årligt afholdes én månedlig forældredag, og det tilstræbes, at de placeres på forskellige ugedage.

Datoerne for forældredagene fastlægges sammen med skoleårets planlægning og lægges ved skoleårets start i årskalenderen, der kan ses i AULA. 

Og så er det er naturligvis altid hyggeligt, når forældre deltager i morgensamlingen

 

                                       Vedtaget af Fællesbestyrelsen den 12. maj  2020

 

Siden er sidst opdateret 19. juni 2020