Brugen af skolens område undefor skoletiden

Princip for benyttelse af Flakkehavens og skolens område udenfor skoletiden 

På hverdage er der åbent i Flakkehaven mandag – torsdag fra kl. 6.00-17.30, fredag kl. 6.00-16.30

Flakkehaven er i dette tidsrum kun for indmeldte børn. 

På hverdage er der åbent i klubben mandag-torsdag fra kl. 14.00 -17.00, fredag fra kl.14.00 -16.30

I det tidsrum er det naturligvis i første omgang klubben, der disponerer over skolen – og dermed også over ude-arealerne. 

Hvis der ikke er klubaktiviteter i skolegården eller på sportspladsen kan området benyttes til fri leg. 

MEN: det er selvfølgelig under forudsætning af: 

  • at forældrene er indforstået med, at deres børn opholder sig på skolen på eget ansvar. 
  • at de almindelige skoleregler respekteres – f.eks. at der anvendes sikkerhedsudstyr, når man løber på rulleskøjter og/eller løbehjul. Det vil være helt urimeligt, hvis der er regler for klub-medlemmerne, som ikke skal respekteres af de andre børn. 
  • at man respekterer eventuelle henstillinger fra klubpædagogerne 
  • at man i øvrigt passer på skolen og hinanden 

Hvis der er elever/børn, der ikke overholder de aftalte regler, giver klubben besked til skolen, som så følger op ved samtale med elev og/eller forældre. 

Skolens/Flakkehavens område kan benyttes uden for åbningstiden, som det plejer. Erfaringerne er heldigvis, at alle er gode til at lege sammen på tværs af alder og klasser, og at de i det store hele også er gode til at passe godt på skolen og Flakkehaven. 

Vi gør dog opmærksom på, at det er på forældrenes ansvar, hvis deres børn benytter skolens/Flakkehavens områder uden for åbningstiderne. Sker der f.eks. skader eller hærværk, er det forældrene, der er erstatningspligtige.

 

Vedtaget Fællesbestyrelsen 23. april 2018

Siden er sidst opdateret 19. august 2019