Arbejdsfordeling mellem lærerne

Skolelederen leder og fordeler arbejdet, hvilket betyder, at skolelederen har ansvaret for arbejdets fordeling mellem alle skolens ansatte.

Arbejdets fordeling mellem lærerne 

Skolelederen leder og fordeler arbejdet, hvilket betyder, at skolelederen har ansvaret for arbejdets fordeling mellem alle skolens ansatte. 

Lærerne arbejder i teams – primært klasseteams og i mindre omfang også i fagteams. 

Teamet har i fællesskab ansvar for at sikre eleverne optimalt udbytte af undervisningen og for at fremme et godt læringsmiljø for alle. 

Teamet samarbejder om planlægningen af årets arbejde i klasserne, og evaluerer løbende både det faglige og sociale arbejde. 

Det tilstræbes af faglige og pædagogiske årsager, at den enkelte lærer er tilknyttet enten indskoling eller mellemtrin, og at klasselærerfunktionen derfor også tilstræbes skiftet ved overgangen fra 3. til 4. klasse-trin. 

 • Ved fagfordelingen lægges der vægt på lærernes fagkundskab og det tilstræbes, at lærerne underviser i de fag, de har uddannelsesfag eller tilsvarende kompetence i.
 • Der prioriteres, så vidt det er muligt, videreuddannelse af lærere, som underviser i fag, de ikke har uddannelsesfag eller tilsvarende kompetence i.
 • Ved teamdannelsen bliver lærerne involveret.
 • I videst muligt omfang bør der tages hensyn til en køns-og aldersmæssig fordeling af skolens lærere og pædagoger.
 • Ingen lærer bør være klasselærer i mere end én klasse, med mindre der er tale om delt klasselærer-funktion.
 • Få-lærer-princippet er gældende i 0.-3.klasse - under hensyn til fagligheden.
 • Det tilstræbes, at kommende klasselærer tildeles undervisning i 0.klasse.
 • Det tilstræbes, at børnehaveklasselederen tildeles undervisning i 1.klasse.
 • Nye lærere indgår på lige fod i fagfordelingen med de øvrige lærere.  
 • Det tilstræbes, at skolens lokale Ressource Center bliver bemandet med medarbejdere med kompetencer indenfor specialpædagogik, specialundervisning og AKT.
 • For klasser, der i særlig grad har været ramt af lærerskift eller andre utilsigtede hændelser prioriteres ønsket om kontinuitet i lærer-teamet højere end de øvrige hensyn til planlagte lærerskift mv.

 

 

Fællesbestyrelsen den 12. maj 2020

 

Siden er sidst opdateret 19. juni 2020