Om skolen

Flakkebjerg Skole er en landsbyskole med 105 elever i 0. - 6. klasse.


VALG TIL FÆLLESBESTYRELSEN 2022


Kære forældre


Du har snart mulighed for at få mere indflydelse på dit barns skole og daginstitution, ved at deltage i det kommende fællesbestyrelsesvalg.
I Slagelse Kommune er det et politisk ønske, at fællesbestyrelserne afspejler befolkningens sammensætning. Derfor vil jeg opfordre alle forældre til at stille op som kandidat til fællesbestyrelsen og/eller at stemme ved valget.


Du skal ikke have nogen forudgående forudsætninger for at være medlem i fællesbestyrelsen. Du vil komme helt tæt på skolens og Flakkehavens hverdag og opnå indsigt i og indflydelse på bl.a. budget og skolens og Flakkehavens principper.


Du er opstillings- og stemmeberettiget, hvis du har forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen eller Flakkehaven med henblik på start pr. 1. august 2022, herunder børn til kommende børnehaveklasse.
På Flakkebjerg Skole og Flakkehaven skal der vælges 4 forældrerepræsentanter og 4 stedfortrædere.


Da Flakkebjerg Skole og Flakkehaven har besluttet at afholde forskudt valg, 2 år efter det ordinære valg, er det derfor kun ca. halvdelen af fællesbestyrelsen, der skal udskiftes.


Valgperioden for forældrerepræsentanter er almindeligvis 4 år.


Flakkehaven skal være repræsenteret med mindst 1 forældre.
Valglister over opstillings- og stemmeberettigede forældre vil være tilgængelige på skolens- og Flakkehavens kontor i perioden d. 25. april til d. 13. maj 2022. Her kan du sikre dig, at du står på valglisten.


Langt de fleste vil automatisk være optaget på listen, men der kan være forhold, der gør, at du ikke står på listen, selv om du er berettiget til det. Hvis dette er tilfældet, eller du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til at stå på listen, skal du henvende dig til skolens leder senest d. 13. maj 2022.
Hvis du vil opstille som kandidat, skal det ske inden den 13. maj 2022. Du kan enten henvende dig til skolens- eller Flakkehavens ledelse eller meddele det på et opstillingsmøde, der er torsdag den 5. maj kl. 18 - 19. Alle kandidater vil få mulighed for at skrive en præsentation af sig selv i forbindelse med en afstemning.


Via Aula, Flakkehavens hjemmeside og skolens hjemmeside kan du holde dig orienteret om fællesbestyrelsesvalget.


Med venlig hilsen
Pia C.K. Jensen Kenneth Zornig Leder Skoleleder
Flakkehaven Flakkebjerg Skole