Om skolen

Flakkebjerg Skole er en landsbyskole med 140 elever i 0. - 6. klasse.

Vi vægter fagligheden meget højt, ligesom bevægelse og den praktisk musikalske dimension fylder meget i vores hverdag.

 

 

Kære forældre i Flakkehaven og på Flakkebjerg Skole 

Du har snart mulighed for at få indflydelse på dit barns daginstitution og skole, ved at deltage i det kommende valg til Fællesbestyrelsen. 

I Slagelse Kommune er det et politisk ønske, at skolebestyrelserne afspejler befolkningens sammensætning. Derfor vil jeg opfordre alle forældre til at stille op som kandidater til skolebestyrelsen og/eller at stemme ved valget. 

Hos os er det endvidere et ønske, at bestyrelsen i sin sammensætning repræsenterer både Vuggestue, Børnehave, Skole og Fritidshjem. 

Du skal ikke have nogen forudgående forudsætninger for at være medlem i skolebestyrelsen. Du vil komme helt tæt på skolens hverdag og opnå indsigt i og indflydelse på bl.a. budget og skolens principper. 

Du er opstillings- og stemmeberettiget, hvis du har forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i Vuggestue, Børnehave eller skole pr. 1. august 2020, herunder også børn til kommende børnehaveklasse. 

Fællesbestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter og dertil skal der (helst) være 7 stedfortrædere. Men da Fællesbestyrelsen har besluttet, at der afholdes forskudte valg – dvs. valg hvert andet år -, er det kun 3 af den nuværende bestyrelses medlemmer, der er på valg i år.

 Valgplakat (pdf - nyt vindue)

Tidsplan for valg til Fællesbestyrelsen (pdf - nyt vindue)