Forældredag

Forældredage i skoleåret 2022 - 2023

D. 14. oktober 2022 fra kl. 10-13 (skolernes motionsdag)

D. 25. november 2022 fra kl. 7.30-13.05 (juleklippedag)

D. 10.februar 2023 fra kl. 7.30-8.30 (fastelavn)

D. 22. juni 2023 fra kl. 11-12 (sidste skoledag)