Forældredag

Forældredage i skoleåret 2021-2022

Formålet med forældredagene er at give forældrene en mulighed for at opleve deres børn i den sammenhæng de er i, når de går i skole og indgår i det faglige og sociale fællesskab, som klassen er.

Undervisningen på forældredagene er ikke specielt tilrettelagt efter, at der er forældre på besøg, det er tværtimod tanken, at det man som forældre vil kunne se og opleve er den almindelige daglige undervisning. Undtaget herfra er naturligvis forældredage, der er planlagt i forbindelse med særlige emneuger, traditionsdage eller lignende.

Som forældre kan I altså forvente at få et indblik i arbejdet i jeres barns klasse på en helt almindelig skoledag – og så vil det jo aldrig opleves som helt almindeligt for jeres barn, som naturligvis vil opleve det anderledes, når mor eller far pludselig er med i skole.

Nogle forældre-dage vil være ”hele dage”, andre forældredage vil være begrænsede til et bestemt tidsrum. Det er vigtigt, at I på forhånd har afklaret med jeres barn, hvor længe I har tænkt, at I deltager, fordi det godt kan give anledning til usikkerhed/frustration hos barnet, hvis der ikke på forhånd er klare rammer omkring aftalerne, så barnet oplever, at de skal til at ”forhandle” med jer om varigheden af jeres ”skoledag”.

Skolens forventninger til forældredagene er, at I som forældre går aktivt med ind i arbejdet i klassen – og meget gerne giver en hånd med, der hvor den gør gavn for hele klassen!

Hvis I som forældre ikke har mulighed for at deltage i de planlagte forældredage, er der altid mulighed for at træffe aftaler med klasselærerne om besøg på andre tidspunkter.

Udover de planlagte forældredage, kan det sagtens forekomme, at vi i forbindelse med emneuger eller dage, hvor klassen har planlagt med særlige aktiviteter – aktiviteter, hvor der kan være brug for ekstra hænder- skriver ud til klassens forældre og spørger, om der er forældre, der har mulighed for at deltage i undervisningen i et nærmere aftalt tidsrum. I vil også kunne opleve, at vi skriver ud til jer, og spørger, om I har mulighed for at hjælpe med transport, når klasserne skal deltage i arrangementer, som afvikles udenfor skolen. I alle tilfælde skal I vide, at vi sætter stor pris på jeres opbakning, jeres engagement og jeres hjælpsomhed. Jeres hjælpsomhed værdsættes i høj grad!

Forældredagene i skoleåret 2020-2021

På grund af Covid-19 er der ikke planlagt forældredage