Medlemmer

 

 • Formand for fællesbestyrelsen:
  • Lisbeth Bolin

 

 • Næstformand for fællesbestyrelsen:
  • Gitte Altenburg

 

 • Ledelsrepræsentant for Flakkebjerg skole:
  • Kenneth Zornig

 

 • Medarbejderrepræsentant for Flakkebjerg skole:
  • Marie Møller Nielsen

 

 • Ledelsrepræsentant for Flakkehaven:
  • Pia Kjær Jensen

 

 • Medarbejderrepræsentant for Flakkehaven: 
  • Linda Arleth

 

 • Forældrerepræsentant for Flakkebjerg skole:
  • Anita Kjeldsen
  • Anette Rasmussen
  • Bettina Wilkens
  • Anna Fjordside
  • Mette Røeboe

 

 • Forældrerepræsentant for Flakkehaven: 
  • Sisse Outsen

 

 • Suppleant: