Medlemmer

 

 • Formand: Lisbeth Bolin
 • Næstformand: Gitte Altenburg

 

 • Ledelsrepræsentant for Flakkebjerg skole: Lisbeth Bergstedt
 • Medarbejderrepræsentant for Flakkebjerg skole: Jacob Seersholm

 

 • Ledelsrepræsentant for Flakkehaven: Pia Kjær Jensen
 • Medarbejderrepræsentant for Flakkehaven: Linda Arleth

 

 • Forældrerepræsentant for Flakkebjerg skole:
  • Anita Kjeldsen
  • Anette Rasmussen
  • Bettina Wilkens
  • Heidi Bach Schjøtt

 

 • Forældrerepræsentant for Flakkehaven:
  • Stephanie Dyva

 

 • Suppleant:
  • Mette Røeboe
  • Anna Fjordside