Medlemmer

 

 • Formand: Lisbeth Bolin

 

 • Ledelsrepræsentant for Flakkebjerg skole: Lisbeth Bergstedt
 • Medarbejderrepræsentant for Flakkebjerg skole: Jacob Seersholm

 

 • Ledelsrepræsentant for Flakkehaven: Pia Kjær Jensen
 • Medarbejderrepræsentant for Flakkehaven: Linda Arleth

 

 • Forældrerepræsentant for Flakkebjerg skole:
  • Anita Kjeldsen
  • Gitte Altenburg
  • Stella Bonde
  • Anette Rasmussen
  • Mads Møller

 

 • Forældrerepræsentant for Flakkehaven:
  • Camilla Ring